Om os

Parfumeronline.dk drivs av bolaget Invoke AB. Vi samler alle parfumer, fra de populære online butikker og gør det let for dig, at sammenligne og finde præcis den parfume du søger. De fleste butikker sælger de samme parfumer, men til forskellige priser, og til tider med forskellige fragtpriser. Vore service gør det meget lettere for dig at se hvilken butik der har den laveste pris. Med ParfumerOnline slipper du for at lede i flere forskellige webbutikker og desuden kan du hurtigt se, hvilke butikker, der sælger den parfume du leder efter. Du sparer tid og penge.

Ved hjælp af informationerne om duftnoter kan du let finde nye parfumer, der ligner din favoritparfume. Du kan også se hvilke andre parfumer den pågældende parfumør har skabt.

Hvorfor købe parfumer online?

De fleste er vant til at købe parfumer i en almindelig fysisk butik. Fordelene ved dette er naturligvis at du har mulighed for at dufte parfumen direkte og prøve forskellige slags. Ulemperne er dog at udbuddet ofte er begrænset og at priserne som regel er ganske høje. Desuden er det også tidskrævende at fare rundt i forskellige butikker og lede efter parfume. Hvis du bor på landet bliver det endnu mere besværligt at finde hvad du søger. De høje priser har også gjort, at mange har vænnet sig til at handle parfume i Taxfree-butikker i forbindelse med rejser, men i de senere år har Taxfree-butikkerne fået en ny udfordring - nemlig onlinebutikkerne.

I den senere tid er det blevet mere og mere almindeligt at købe parfumer online, og fordelen er åbenlyse. Frem for alt, så kan onlinebutikkerne ofte sælge sine parfumer til betydeligt lavere pris end de fysiske butikker, og det er heller ikke usædvanligt at deres priser er lavere end i Taxfree-butikkerne. Derudover er udbuddet af parfumer på nettet rigtig stort og du kan i fred og ro finde de parfumer du søger. Med services som ParfumerOnline.se har du mulighed for let og enkelt at sammenligne priser på parfumer og søge på varenavn, duftnoter og parfumører.

Vi på ParfumerOnline har naturligvis også som målsætning kun at liste seriøse butikker som garanterer at deres parfumer er ægte og ikke defekte på nogen måde. Butikkerne skal også have sikre betalingsløsninger og tilbyder i de fleste tilfælde også betaling på faktura. Som regel har du din parfume i løbet af et par dage.